неделя, 9 февруари 2014 г.

Свето кръщение - Преслав

Много хора го правят. За себе си в осъзната възраст или за децата си в бебешка възраст :)
Има много написано по темата. Това с което ще ви запозная накратко са действията в едно кръщение.
Кръщението е свето тайнство.
Ако кръщаващият се е невръстно дете, вярата на кръстника и родителите замества вярата на детето, докато то стане съзнателно.
Всяка част от кръщението има специално значение:
Отричане от сатаната - това е отхвърляне на идолопоклонството и суеверието, проникнало в идеите и ценностите на съвременния свят, които заробват живота на човека повече, отколкото идолопоклонството на древното езичество.
Изповядване на Христа - кръщаващият (или ако е бебе – кръстникът му от негово име), изразява решението си, че се съчетава с Христа и ще бъде верен и ще спазва християнските си задължения.
Помазване с елей - елеят е символ на изцеление, светлина и радост, на живота като пълнота, но и символ на помирение и мир. Свещенослужителят помазва кръстообразно кръщаващия се по челото, гърдите, ушите, ръцете и нозете. Това е пресътворяване на тялото и сетивата на човека.
Обличането в бяла дреха - символ на духовна чистота и невинност, получена в тайнството, и задължение за запазването й.
Запалените свещи и обикалянето около купела са израз на духовно тържество и радост. Запалените свещи напомнят, че кръстеният трябва винаги да гори духом. Кръгът е символ на вечността.
Подстригването на косите е символ на покорство и жертва. Ето първата свободна и радостна жертва, принесена от човека на Бога в започващия нов живот. Косата е символ и израз на красота и власт.
В момента на кръщението човек получава от Бога Ангел-пазител, който го съпътства през целия му живот, внушава му добро, пази го от зло и чрез съвестта му го ръководи по пътя на спасението.
Това е кръщението на едно прекрасно момченце на 1 годинка - Преслав :)
Нека е здрав и щастлив християнин!


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ако искате да ни кажете нещо, това е мястото :)